حواله یورو دستی ترکیه

Transfer EUR Turkey
نرخ فعلی:: 57,550 -
حواله ارزی

نرخ فعلی: : 57,550 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 57,550 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : حواله ارزی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات حواله یورو دستی ترکیه

در حال حاضر قیمت حواله یورو دستی ترکیه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر حواله یورو دستی ترکیه
57,550 ریال
می باشد

قیمت حواله یورو دستی ترکیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت حواله یورو دستی ترکیه روز گذشته برابر با
57,550 ریال
بود

قیمت حواله یورو دستی ترکیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت حواله یورو دستی ترکیه نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت حواله یورو دستی ترکیه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای حواله یورو دستی ترکیه برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله یورو دستی ترکیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

57,550 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله یورو دستی ترکیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

57,550 ریال

قیمت حواله یورو دستی ترکیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله یورو دستی ترکیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله یورو دستی ترکیه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت حواله یورو دستی ترکیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله یورو دستی ترکیه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال حواله یورو دستی ترکیه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت حواله یورو دستی ترکیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله یورو دستی ترکیه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله یورو دستی ترکیه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت حواله یورو دستی ترکیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله یورو دستی ترکیه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله یورو دستی ترکیه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت حواله یورو دستی ترکیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله یورو دستی ترکیه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله یورو دستی ترکیه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت حواله یورو دستی ترکیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای حواله یورو دستی ترکیه برابر است با 57,550 ریال که در تاریخ پنجشنبه 3 اسفند 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در حواله یورو دستی ترکیه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به حواله یورو دستی ترکیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 20.498325 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید حواله یورو دستی ترکیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله یورو دستی ترکیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در حواله یورو دستی ترکیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله یورو دستی ترکیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در حواله یورو دستی ترکیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله یورو دستی ترکیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در حواله یورو دستی ترکیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله یورو دستی ترکیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو دستی ترکیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو دستی ترکیه، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو دستی ترکیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو دستی ترکیه، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو دستی ترکیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو دستی ترکیه،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو دستی ترکیه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو دستی ترکیه،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو دستی ترکیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو دستی ترکیه،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو دستی ترکیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو دستی ترکیه،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو دستی ترکیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو دستی ترکیه،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات حواله یورو دستی ترکیه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی