حواله ریال عمان

Transfer OMR
نرخ فعلی:: 135,030 0
حواله ارزی
نرخ فعلی: : 135,030 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 135,030 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : حواله ارزی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 131,067.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 128,533.80
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 128,007.25
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 128,082.47
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 128,461.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 129,043.23
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 129,466.34

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 129,930
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 127,380
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 107,522.5
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 71,681.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 43,009
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 21,504.5
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 10,752.25

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 135,030 135,030 135,030 - -
حمایت 2 (S2) 135,030 135,030 135,030 67,515 -
حمایت 1 (S1) 135,030 135,030 135,030 - 135,030
نقطه پیوت (PP) 135,030 135,030 135,030 67,515 135,030
مقاومت 1 (R1) 135,030 135,030 135,030 - 135,030
مقاومت 2 (R2) 135,030 135,030 135,030 67,515 -
مقاومت 3 (R3) 135,030 135,030 135,030 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی