حواله دینار کویت

Transfer KWD
نرخ فعلی:: 160,000 -
حواله ارزی

نرخ فعلی: : 160,000 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 160,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : حواله ارزی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه حواله دینار کویت

نمودار کندل‌استیک حواله دینار کویت در روز جاری

نمودار نوسانات حواله دینار کویت در روز جاری

مقایسه روند قیمت حواله دینار کویت در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه حواله دینار کویت

اندیکاتورهای حواله دینار کویت

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی