حواله ین ژاپن

Transfer JPY
نرخ فعلی:: 510 -
حواله ارزی

نرخ فعلی: : 510 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 510 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : حواله ارزی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

تاریخچه حواله ین ژاپن

۲۹ فروردین
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
510 510 510 510 4490 880.39% 2018/04/18 1397/01/29
5,000 5,000 5,000 5,000 4500 900% 2018/04/12 1397/01/23
500 500 500 500 50 11.11% 2018/04/04 1397/01/15
450 450 450 450 20 4.44% 2018/01/27 1396/11/7
470 470 470 470 60 14.63% 2018/01/22 1396/11/2
410 410 410 410 10 2.44% 2018/01/15 1396/10/25
420 420 420 420 40 10.53% 2018/01/10 1396/10/20
380 380 380 380 20 5.56% 2017/10/10 1396/07/18
360 360 360 360 3140 872.22% 2017/10/08 1396/07/16
3,500 3,500 3,500 3,500 20 0.57% 2016/10/19 1395/07/28
3,480 3,480 3,480 3,480 20 0.57% 2016/09/11 1395/06/21

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی