حواله پوند

Transfer GBP Company
نرخ فعلی:: 77,890 -
حواله ارزی

نرخ فعلی: : 77,890 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 77,890 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : حواله ارزی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (EMA) حواله پوند

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 73,051.23
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 71,581.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 70,410.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 69,487.25
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 68,351.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 63,758.72
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 58,263.55

‌میانگین متحرک (SMA) حواله پوند

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 72,126
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 70,735
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 70,046.5
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 68,947.33
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 67,727.6
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 62,739.9
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 41,155.05

سطوح ‌حمایت و مقاومت حواله پوند

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 77,890 77,890 77,890 - -
حمایت 2 (S2) 77,890 77,890 77,890 38,945 -
حمایت 1 (S1) 77,890 77,890 77,890 - 77,890
نقطه پیوت (PP) 77,890 77,890 77,890 38,945 77,890
مقاومت 1 (R1) 77,890 77,890 77,890 - 77,890
مقاومت 2 (R2) 77,890 77,890 77,890 38,945 -
مقاومت 3 (R3) 77,890 77,890 77,890 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی