حواله یورو شخصی

Transfer EUR
نرخ فعلی:: 66,700 -
حواله ارزی

نرخ فعلی: : 66,700 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 66,700 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : حواله ارزی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات حواله یورو شخصی

در حال حاضر قیمت حواله یورو شخصی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر حواله یورو شخصی
66,700 ریال
می باشد

قیمت حواله یورو شخصی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت حواله یورو شخصی روز گذشته برابر با
66,700 ریال
بود

قیمت حواله یورو شخصی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت حواله یورو شخصی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت حواله یورو شخصی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای حواله یورو شخصی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله یورو شخصی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

67,000 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله یورو شخصی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

66,700 ریال

قیمت حواله یورو شخصی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله یورو شخصی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله یورو شخصی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت حواله یورو شخصی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله یورو شخصی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال حواله یورو شخصی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت حواله یورو شخصی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله یورو شخصی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله یورو شخصی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت حواله یورو شخصی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله یورو شخصی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله یورو شخصی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت حواله یورو شخصی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله یورو شخصی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله یورو شخصی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت حواله یورو شخصی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای حواله یورو شخصی برابر است با 66,700 ریال که در تاریخ یکشنبه 19 فروردین 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در حواله یورو شخصی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به حواله یورو شخصی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.125696 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید حواله یورو شخصی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله یورو شخصی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در حواله یورو شخصی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله یورو شخصی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در حواله یورو شخصی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله یورو شخصی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در حواله یورو شخصی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله یورو شخصی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو شخصی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو شخصی، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو شخصی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو شخصی، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو شخصی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو شخصی،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو شخصی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو شخصی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو شخصی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو شخصی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو شخصی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو شخصی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله یورو شخصی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 5.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله یورو شخصی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات حواله یورو شخصی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی