حواله یوان چین

Transfer CNY
نرخ فعلی:: 8,680 0
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 8,680 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8,680 0
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
nasaac 2,250 ۲ تیر - - 2,250 2,250 0 35 2,285 2,323
Sensex  52,306.08 ۲ تیر - - 52,890.1 52,297.68 0 366.08 52,588.71 52,773.05
test 7,930,200 ۲۲ فروردین - - 8,006,400 7,854,600 0 - - -
tin 14,760 ۱۹ فروردین - - 14,870 14,310 0 - - -
zinc 2,572.5 ۱۳ بهمن - - 2,608.25 2,570.5 0 - - -
آبشده نقدی 8,505,000 ۹ خرداد - - 8,505,000 8,505,000 0 - - -
آلومینیوم 2,433.5 ۲ تیر - - 2,442.5 2,412 0 12.5 2,433.5 2,506.5
آلومینیوم 1,480 ۱۹ فروردین - - 1,499.75 1,474.25 0 - - -
آیبکس 35 8,954.1 ۲ تیر - - 9,080 8,954.1 0 209.9 9,053.3 9,281.1
اتریوم 1,948.66 ۰۳:۳۰:۲۰ 5.35 0.27% 1,964.81 1,910.05 1,947.7 499.34 2,202.86 2,798.06
اس & پی 500 4,241.84 ۰۰:۵۵:۱۳ 9.11 0.21% 4,251.66 4,241.24 4,251.66 24.84 4,255 4,255
استاکس 600 453.1 ۲ تیر - - 457.4 453.1 0 1.1 456.42 459.86
انس 1,301.47 ۹ خرداد - - 1,301.47 1,301.47 0 - - -
بنزین 2.2685 ۰۳:۳۰:۵۰ 0.0003 0.01% 2.2695 2.2665 2.2695 0.2685 2.2688 2.2688
بولیوار ونزوئلا برابر دلار 0.0001 ۷ مرداد - - 0.0001 0.0001 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی