حواله فرانک سوییس

Transfer CHF
نرخ فعلی:: 56,350 -
حواله ارزی

نرخ فعلی: : 56,350 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 56,350 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : حواله ارزی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات حواله فرانک سوییس

در حال حاضر قیمت حواله فرانک سوییس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر حواله فرانک سوییس
56,350 ریال
می باشد

قیمت حواله فرانک سوییس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت حواله فرانک سوییس روز گذشته برابر با
56,350 ریال
بود

قیمت حواله فرانک سوییس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت حواله فرانک سوییس نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت حواله فرانک سوییس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای حواله فرانک سوییس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

56,350 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

56,350 ریال

قیمت حواله فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله فرانک سوییس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت حواله فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله فرانک سوییس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال حواله فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت حواله فرانک سوییس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله فرانک سوییس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله فرانک سوییس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت حواله فرانک سوییس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله فرانک سوییس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله فرانک سوییس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت حواله فرانک سوییس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله فرانک سوییس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله فرانک سوییس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت حواله فرانک سوییس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای حواله فرانک سوییس برابر است با 56,350 ریال که در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در حواله فرانک سوییس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به حواله فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 49.827174 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید حواله فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در حواله فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در حواله فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در حواله فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله فرانک سوییس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله فرانک سوییس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله فرانک سوییس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله فرانک سوییس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله فرانک سوییس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله فرانک سوییس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله فرانک سوییس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله فرانک سوییس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 29.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله فرانک سوییس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات حواله فرانک سوییس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی