حواله دلار استرالیا

Transfer AUD
نرخ فعلی:: 43,900 -
حواله ارزی

نرخ فعلی: : 43,900 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 43,900 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : حواله ارزی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات حواله دلار استرالیا

در حال حاضر قیمت حواله دلار استرالیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر حواله دلار استرالیا
43,900 ریال
می باشد

قیمت حواله دلار استرالیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت حواله دلار استرالیا روز گذشته برابر با
43,900 ریال
بود

قیمت حواله دلار استرالیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت حواله دلار استرالیا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت حواله دلار استرالیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای حواله دلار استرالیا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

43,900 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

43,900 ریال

قیمت حواله دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار استرالیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت حواله دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار استرالیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال حواله دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت حواله دلار استرالیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار استرالیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار استرالیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت حواله دلار استرالیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار استرالیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار استرالیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت حواله دلار استرالیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار استرالیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار استرالیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت حواله دلار استرالیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای حواله دلار استرالیا برابر است با 43,900 ریال که در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در حواله دلار استرالیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.139241 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید حواله دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در حواله دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در حواله دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در حواله دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار استرالیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.63  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار استرالیا، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار استرالیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار استرالیا، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار استرالیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار استرالیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار استرالیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار استرالیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار استرالیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات حواله دلار استرالیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی