حواله دلار از افغانستان

Transfer Afghan Dollar
نرخ فعلی:: 11,270 -
ارز معاملاتی

نرخ فعلی: : 11,270 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11,270 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : ارز معاملاتی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات حواله دلار از افغانستان

در حال حاضر قیمت حواله دلار از افغانستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر حواله دلار از افغانستان
11,270 ریال
می باشد

قیمت حواله دلار از افغانستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت حواله دلار از افغانستان روز گذشته برابر با
11,270 ریال
بود

قیمت حواله دلار از افغانستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت حواله دلار از افغانستان نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت حواله دلار از افغانستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای حواله دلار از افغانستان برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله دلار از افغانستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

11,270 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله دلار از افغانستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

11,270 ریال

قیمت حواله دلار از افغانستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار از افغانستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار از افغانستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت حواله دلار از افغانستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار از افغانستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال حواله دلار از افغانستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت حواله دلار از افغانستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار از افغانستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار از افغانستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت حواله دلار از افغانستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار از افغانستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار از افغانستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت حواله دلار از افغانستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله دلار از افغانستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله دلار از افغانستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت حواله دلار از افغانستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای حواله دلار از افغانستان برابر است با 14,200 ریال که در تاریخ یکشنبه 1 مهر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در حواله دلار از افغانستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار از افغانستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.294118 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید حواله دلار از افغانستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار از افغانستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در حواله دلار از افغانستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار از افغانستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در حواله دلار از افغانستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار از افغانستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در حواله دلار از افغانستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله دلار از افغانستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار از افغانستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار از افغانستان، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار از افغانستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار از افغانستان، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار از افغانستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار از افغانستان،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار از افغانستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار از افغانستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار از افغانستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار از افغانستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار از افغانستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار از افغانستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله دلار از افغانستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله دلار از افغانستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات حواله دلار از افغانستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی