TradePlus S&P New China Tracker

TradePlus S&P New China Tracker
نرخ فعلی:: 6.97 -
صندوق های معاملاتی مالزی
نرخ فعلی: : 6.97 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.97 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی مالزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد TradePlus S&P New China Tracker

۵ آبان
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
TradePlus S&P New China Tracker - 0.18 0.21 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.03 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.43%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی