Toyota Industries Corp

Toyota Industries Corp
نرخ فعلی:: 9,480 2.11
بازار سهام ژاپن
نرخ فعلی: : 9,480 2.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9,480 2.11
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار سهام ژاپن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۴:۰۶:۳۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
9,480 14:06:33 20 0.21% 200 2.11% 70 0.74% 200 200
9,500 11:25:59 50 0.53% 180 1.89% 50 0.53% 180 180
9,550 12:28:45 - - 130 1.36% - - 130 130
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی