Toho Gas Co Ltd

Toho Gas Co Ltd
نرخ فعلی:: 5,410 1.5
بازار سهام ژاپن
نرخ فعلی: : 5,410 1.5
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5,410 1.5
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار سهام ژاپن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵:۱۸:۴۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Toho Gas Co Ltd 80 30 120 970 830 1,600

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,464
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 54
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,494
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 84
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,817
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 407
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,145
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 735
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.59%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی