دینار تونس / راند آفریقای جنوبی

TND/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 5.3178 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.3178 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.3178 0
واحد پولی : -
کشور : تونس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۸ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار تونس / راند آفریقای جنوبی - 0.1859 0.1629 0.2381 0.6956 0.3375

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3178
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3178
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3178
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3178
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی