منات ترکمنستان / دلار

TMT/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.2848 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2848 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2848 -

واحد پولی : -

کشور : ترکمنستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات منات ترکمنستان / دلار

در حال حاضر قیمت منات ترکمنستان / دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر منات ترکمنستان / دلار 0.2848 ریال می باشد

قیمت منات ترکمنستان / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت منات ترکمنستان / دلار روز گذشته برابر با 0.2848 ریال بود

قیمت منات ترکمنستان / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت منات ترکمنستان / دلار نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت منات ترکمنستان / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای منات ترکمنستان / دلار برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای منات ترکمنستان / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2848 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای منات ترکمنستان / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2848 ریال

قیمت منات ترکمنستان / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر منات ترکمنستان / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال منات ترکمنستان / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت منات ترکمنستان / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر منات ترکمنستان / دلار در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال منات ترکمنستان / دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت منات ترکمنستان / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر منات ترکمنستان / دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال منات ترکمنستان / دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت منات ترکمنستان / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر منات ترکمنستان / دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 13 مرداد 1400  با رقم 0.2848 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال منات ترکمنستان / دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت منات ترکمنستان / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر منات ترکمنستان / دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 14 بهمن 1399  با رقم 0.2844 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.14 درصدی یا 0.0004 ریال منات ترکمنستان / دلار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت منات ترکمنستان / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای منات ترکمنستان / دلار برابر است با 0.2992 ریال که در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در منات ترکمنستان / دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به منات ترکمنستان / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.0351 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید منات ترکمنستان / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به منات ترکمنستان / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در منات ترکمنستان / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به منات ترکمنستان / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در منات ترکمنستان / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 13 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به منات ترکمنستان / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در منات ترکمنستان / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 14 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به منات ترکمنستان / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.14 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در منات ترکمنستان / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت منات ترکمنستان / دلار، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در منات ترکمنستان / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت منات ترکمنستان / دلار، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در منات ترکمنستان / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت منات ترکمنستان / دلار،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در منات ترکمنستان / دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت منات ترکمنستان / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در منات ترکمنستان / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت منات ترکمنستان / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در منات ترکمنستان / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت منات ترکمنستان / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در منات ترکمنستان / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت منات ترکمنستان / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات منات ترکمنستان / دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین