سومونی تاجیکستان / روبل روسیه

TJS/RUB Ask
نرخ فعلی:: 6.5858 0.27
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.5858 0.27

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.5858 0.27

واحد پولی : -

کشور : تاجیکستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد سومونی تاجیکستان / روبل روسیه

۱۶:۰۶:۰۰
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سومونی تاجیکستان / روبل روسیه 0.0158 0.0096 0.2703 0.1501 0.1551 0.5966

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4142
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5858
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5858
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5858
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.76%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی