بات تایلند / دلار تایوان

THB/TWD Ask
نرخ فعلی:: 0.8371 0.78
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.8371 0.78
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.8371 0.78
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

بات تایلند / دلار تایوان در روز جاری

۱۸:۴۳:۴۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.8371 18:43:48 0.0006 0.07% 0.0065 0.78% 0.0065 0.78% 0.0067 0.1629
0.8365 18:23:01 0.0002 0.02% 0.0071 0.85% 0.0071 0.85% 0.0073 0.1635
0.8367 18:03:51 - - 0.0069 0.82% 0.0069 0.82% 0.0071 0.1633
0.8367 18:03:41 0.0009 0.11% 0.0069 0.82% 0.0069 0.82% 0.0071 0.1633
0.8376 17:23:22 0.0008 0.10% 0.006 0.72% 0.006 0.72% 0.0062 0.1624
0.8384 17:04:09 - - 0.0052 0.62% 0.0052 0.62% 0.0054 0.1616
0.8384 17:04:07 0.0003 0.04% 0.0052 0.62% 0.0052 0.62% 0.0054 0.1616
0.8381 16:43:45 0.0008 0.10% 0.0055 0.66% 0.0055 0.66% 0.0057 0.1619
0.8389 16:23:09 0.0005 0.06% 0.0047 0.56% 0.0047 0.56% 0.0049 0.1611
0.8394 16:04:11 - - 0.0042 0.50% 0.0042 0.50% 0.0044 0.1606
0.8394 16:04:07 0.0001 0.01% 0.0042 0.50% 0.0042 0.50% 0.0044 0.1606
0.8395 15:22:57 0.0007 0.08% 0.0041 0.49% 0.0041 0.49% 0.0043 0.1605
0.8402 15:03:54 - - 0.0034 0.40% 0.0034 0.40% 0.0036 0.1598
0.8402 15:03:54 0.0002 0.02% 0.0034 0.40% 0.0034 0.40% 0.0036 0.1598
0.8404 14:43:48 0.0008 0.10% 0.0032 0.38% 0.0032 0.38% 0.0034 0.1596
0.8396 14:04:10 - - 0.004 0.48% 0.004 0.48% 0.0042 0.1604
0.8396 14:04:10 0.0001 0.01% 0.004 0.48% 0.004 0.48% 0.0042 0.1604
0.8395 13:43:52 0.0002 0.02% 0.0041 0.49% 0.0041 0.49% 0.0043 0.1605
0.8393 13:23:01 0.0002 0.02% 0.0043 0.51% 0.0043 0.51% 0.0045 0.1607
0.8391 13:03:58 - - 0.0045 0.54% 0.0045 0.54% 0.0047 0.1609
0.8391 13:03:58 0.0005 0.06% 0.0045 0.54% 0.0045 0.54% 0.0047 0.1609
0.8396 12:23:20 0.0001 0.01% 0.004 0.48% 0.004 0.48% 0.0042 0.1604
0.8395 12:04:52 - - 0.0041 0.49% 0.0041 0.49% 0.0043 0.1605
0.8395 12:04:52 0.0004 0.05% 0.0041 0.49% 0.0041 0.49% 0.0043 0.1605
0.8391 11:23:08 0.0002 0.02% 0.0045 0.54% 0.0045 0.54% 0.0047 0.1609
0.8393 11:03:07 - - 0.0043 0.51% 0.0043 0.51% 0.0045 0.1607
0.8393 11:03:05 0.0014 0.17% 0.0043 0.51% 0.0043 0.51% 0.0045 0.1607
0.8407 10:43:42 0.0002 0.02% 0.0029 0.34% 0.0029 0.34% 0.0031 0.1593
0.8409 10:22:52 0.0003 0.04% 0.0027 0.32% 0.0027 0.32% 0.0029 0.1591
0.8406 10:04:15 - - 0.003 0.36% 0.003 0.36% 0.0032 0.1594
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی