بات تایلند / روپیه پاکستان

THB/PKR Ask
نرخ فعلی:: 4.9083 1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.9083 1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.9083 1
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۳:۰۷:۱۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.9083 03:07:19 0.0461 0.94% 0.0491 1% 0.0491 1% 0.0552 0.0917
4.9544 03:01:46 - - 0.003 0.06% 0.003 0.06% 0.0091 0.0456
4.9544 03:01:42 0.0461 0.94% 0.003 0.06% 0.003 0.06% 0.0091 0.0456
4.9083 02:42:22 0.0476 0.97% 0.0491 1% 0.0491 1% 0.0552 0.0917
4.9559 02:21:49 0.0015 0.03% 0.0015 0.03% 0.0015 0.03% 0.0076 0.0441
4.9574 02:07:55 0.0491 1% - - - - 0.0061 0.0426
4.9083 01:56:16 0.0491 1% 0.0491 1% 0.0491 1% 0.0552 0.0917
4.9574 01:42:58 0.0491 1% - - - - 0.0061 0.0426
4.9083 01:28:16 0.0491 1% 0.0491 1% 0.0491 1% 0.0552 0.0917
4.9574 01:21:43 0.0491 1% - - - - 0.0061 0.0426
4.9083 01:07:17 0.0491 1% 0.0491 1% 0.0491 1% 0.0552 0.0917
4.9574 00:22:14 0.0491 1% - - - - 0.0061 0.0426
4.9083 00:14:24 0.0491 1% 0.0491 1% 0.0491 1% 0.0552 0.0917
4.9574 00:08:14 - - - - - - 0.0061 0.0426
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی