بات تایلند / پزو فیلیپین

THB/PHP Ask
نرخ فعلی:: 1.5143 0.46
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.5143 0.46
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.5143 0.46
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۷:۰۸:۵۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.5143 07:08:50 0.0007 0.05% 0.007 0.46% 0.0072 0.48% 0.007 0.4857
1.5136 06:43:46 0.001 0.07% 0.0077 0.51% 0.0079 0.52% 0.0077 0.4864
1.5146 06:22:40 0.0002 0.01% 0.0067 0.44% 0.0069 0.46% 0.0067 0.4854
1.5144 05:43:44 0.0011 0.07% 0.0069 0.46% 0.0071 0.47% 0.0069 0.4856
1.5155 05:22:41 0.0025 0.17% 0.0058 0.38% 0.006 0.40% 0.0058 0.4845
1.513 05:02:58 - - 0.0083 0.55% 0.0085 0.56% 0.0083 0.487
1.513 05:02:58 0.0004 0.03% 0.0083 0.55% 0.0085 0.56% 0.0083 0.487
1.5126 04:43:45 0.0116 0.77% 0.0087 0.58% 0.0089 0.59% 0.0087 0.4874
1.5242 04:08:40 0.0011 0.07% 0.0029 0.19% 0.0027 0.18% 0.0029 0.4758
1.5253 03:43:35 0.0038 0.25% 0.004 0.26% 0.0038 0.25% 0.004 0.4747
1.5215 03:03:01 - - 0.0002 0.01% - - 0.0002 0.4785
1.5215 03:03:00 - - 0.0002 0.01% - - 0.0002 0.4785
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی