بات تایلند / دلار نیوزیلند

THB/NZD Ask
نرخ فعلی:: 0.0441 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0441 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0441 -

واحد پولی : -

کشور : تایلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بات تایلند / دلار نیوزیلند

در حال حاضر قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بات تایلند / دلار نیوزیلند
0.0441 ریال
می باشد

قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند روز گذشته برابر با
0.0441 ریال
بود

قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بات تایلند / دلار نیوزیلند برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بات تایلند / دلار نیوزیلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0441 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بات تایلند / دلار نیوزیلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0441 ریال

قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / دلار نیوزیلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 0.0448 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.56 درصدی یا 0.0007 ریال بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 0.047 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.17 درصدی یا 0.0029 ریال بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بات تایلند / دلار نیوزیلند برابر است با 0.0543 ریال که در تاریخ پنجشنبه 29 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.915332 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بات تایلند / دلار نیوزیلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بات تایلند / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / دلار نیوزیلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بات تایلند / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.56 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بات تایلند / دلار نیوزیلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / دلار نیوزیلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.17 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار نیوزیلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار نیوزیلند،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بات تایلند / دلار نیوزیلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی