خبر

بات تایلند / کرون نروژ

THB/NOK Ask
نرخ فعلی:: 0.3073 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3073 0.13

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3073 0.13

واحد پولی : -

کشور : تایلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی