بات تایلند / دلار نامبیا

THB/NAD Bid
نرخ فعلی:: 0.4404 0.36
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: : 0.4404 0.36
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4404 0.36
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۱:۲۲:۴۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.4404 21:22:45 0.0008 0.18% 0.0016 0.36% 0.0016 0.36% 0.0035 -
0.4412 21:03:44 - - 0.0024 0.55% 0.0024 0.55% 0.0027 -
0.4412 21:03:43 0.0001 0.02% 0.0024 0.55% 0.0024 0.55% 0.0027 -
0.4411 20:43:34 0.0006 0.14% 0.0023 0.52% 0.0023 0.52% 0.0028 -
0.4417 20:22:55 0.0007 0.16% 0.0029 0.66% 0.0029 0.66% 0.0022 -
0.441 20:04:50 - - 0.0022 0.50% 0.0022 0.50% 0.0029 -
0.441 20:04:48 0.0005 0.11% 0.0022 0.50% 0.0022 0.50% 0.0029 -
0.4415 19:43:40 0.0009 0.20% 0.0027 0.62% 0.0027 0.62% 0.0024 -
0.4406 19:03:34 - - 0.0018 0.41% 0.0018 0.41% 0.0033 -
0.4406 19:03:34 0.001 0.23% 0.0018 0.41% 0.0018 0.41% 0.0033 -
0.4396 18:43:37 0.0007 0.16% 0.0008 0.18% 0.0008 0.18% 0.0043 -
0.4389 17:43:41 0.0012 0.27% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.005 -
0.4377 17:22:50 0.0015 0.34% 0.0011 0.25% 0.0011 0.25% 0.0062 -
0.4392 17:03:56 - - 0.0004 0.09% 0.0004 0.09% 0.0047 -
0.4392 17:03:52 0.0002 0.05% 0.0004 0.09% 0.0004 0.09% 0.0047 -
0.4394 16:43:40 0.0009 0.20% 0.0006 0.14% 0.0006 0.14% 0.0045 -
0.4403 15:03:27 - - 0.0015 0.34% 0.0015 0.34% 0.0036 -
0.4403 15:03:27 0.0009 0.20% 0.0015 0.34% 0.0015 0.34% 0.0036 -
0.4412 14:43:35 0.0002 0.05% 0.0024 0.55% 0.0024 0.55% 0.0027 -
0.4414 14:22:47 0.0006 0.14% 0.0026 0.59% 0.0026 0.59% 0.0025 -
0.4408 14:08:33 0.0015 0.34% 0.002 0.46% 0.002 0.46% 0.0031 -
0.4393 13:43:37 0.0007 0.16% 0.0005 0.11% 0.0005 0.11% 0.0046 -
0.44 13:29:18 0.0001 0.02% 0.0012 0.27% 0.0012 0.27% 0.0039 -
0.4399 13:02:54 0.0014 0.32% 0.0011 0.25% 0.0011 0.25% 0.004 -
0.4413 12:43:39 0.0003 0.07% 0.0025 0.57% 0.0025 0.57% 0.0026 -
0.4416 12:29:28 0.0001 0.02% 0.0028 0.64% 0.0028 0.64% 0.0023 -
0.4417 12:08:59 0.0017 0.39% 0.0029 0.66% 0.0029 0.66% 0.0022 -
0.44 11:43:44 0.0003 0.07% 0.0012 0.27% 0.0012 0.27% 0.0039 -
0.4397 11:22:47 0.0008 0.18% 0.0009 0.21% 0.0009 0.21% 0.0042 -
0.4405 11:08:39 0.0004 0.09% 0.0017 0.39% 0.0017 0.39% 0.0034 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی