بات تایلند / دلار نامبیا

THB/NAD Bid
نرخ فعلی:: 0.4798 0.15
بازار مبادلات ارزی / عرضه

نرخ فعلی: : 0.4798 0.15

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4798 0.15

واحد پولی : -

کشور : تایلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد بات تایلند / دلار نامبیا

۰۱:۲۲:۵۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بات تایلند / دلار نامبیا 0.0004 0.0009 0.0299 0.0403 0.0232 0.0393

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی