بات تایلند / دلار نامبیا

THB/NAD Bid
نرخ فعلی:: 0.4372 1.28
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: : 0.4372 1.28
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4372 1.28
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی