بات تایلند / دلار نامبیا

THB/NAD Bid
نرخ فعلی:: 0.4383 0.11
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: : 0.4383 0.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4383 0.11
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNH/JPY Bid 16.8965 ۰۶:۲۱:۴۲ 0.0025 0.01% 16.9124 16.8923 16.9115 0.1035 16.9733 17.1577
CNY/DZD Bid 20.777 ۰۶:۲۱:۴۳ 0.013 0.06% 20.789 20.777 20.789 0.223 20.812 20.812
HRK/TRY Bid 132.0728 ۰۶:۲۱:۴۴ 0.1815 0.14% 132.4032 132.0253 132.3541 2.9272 134.8263 137.5667
PLN/BGN Bid 4.2865 ۰۶:۲۱:۴۳ 0.003 0.07% 4.2878 4.281 4.2816 0.2865 4.2835 4.3092
RON/HUF Bid 72.3496 ۰۶:۲۱:۴۴ 0.007 0.01% 72.5084 72.3398 72.4146 0.6504 73.1514 73.4943
SAR/ETB Bid 11.8261 ۰۳:۲۱:۴۸ 0.0026 0.02% 11.8265 11.8261 11.8265 0.1739 11.8287 11.8287
USD/BRL PTAX Bid 5.1373 ۱۱ مرداد - - 5.1373 5.121 0 0.1373 5.1521 5.251
USD/ZWL Bid 83.499 ۶ مرداد - - 83.499 83.499 0 0.499 83.499 83.499
ZWL/ZAR Bid 0.1646 ۰۶:۰۸:۰۰ - - 0.1648 0.1645 0.1647 - 0.1681 0.1685
افغانی افغانستان / دلار آمریکا 0.0125 ۴ مرداد - - 0.0126 0.0125 0 - - 0.0126
بات تایلند / پزو شیلی 23.3 ۰۵:۴۲:۵۷ - - 23.32 23.28 23.29 0.3 23.3 23.3
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5152 ۰۶:۲۱:۴۶ 0.0049 0.32% 1.5152 1.5112 1.5127 0.4848 1.528 1.5444
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9366 ۰۵:۴۲:۵۶ - - 2.9384 2.9366 2.9375 0.0634 2.9419 2.9869
بات تایلند / پزوی مکزیک 0.6035 ۰۶:۲۱:۴۵ 0.0002 0.03% 0.6041 0.6032 0.6039 0.3965 0.6058 0.6205
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2183 ۰۶:۲۱:۴۰ 0.0001 0.05% 0.2185 0.2183 0.2185 - 0.2188 0.2248
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی