خبر

بات تایلند / رینگیت مالزی

THB/MYR Ask
نرخ فعلی:: 0.129 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.129 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.129 -

واحد پولی : -

کشور : تایلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی