بات تایلند / روپیه سریلانکا

THB/LKR Ask
نرخ فعلی:: 6.0606 0.37
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.0606 0.37

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.0606 0.37

واحد پولی : -

کشور : تایلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بات تایلند / روپیه سریلانکا

در حال حاضر قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بات تایلند / روپیه سریلانکا
6.0606 ریال
می باشد

قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا روز گذشته برابر با
6.0363 ریال
بود

قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به روز گذشته
0.0243 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بات تایلند / روپیه سریلانکا برابر با 6.0381 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بات تایلند / روپیه سریلانکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.0642 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بات تایلند / روپیه سریلانکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.0345 ریال

قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 5.9882 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.2 درصدی یا 0.0724 ریال بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / روپیه سریلانکا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 6.1947 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.16  درصدی یا 0.1341 ریال بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 6.1153 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.89 درصدی یا 0.0547 ریال بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 6.4045 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.36 درصدی یا 0.3439 ریال بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 6.1815 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.95 درصدی یا 0.1209 ریال بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بات تایلند / روپیه سریلانکا برابر است با 6.6233 ریال که در تاریخ شنبه 4 بهمن 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بات تایلند / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.625125 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بات تایلند / روپیه سریلانکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.16 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بات تایلند / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / روپیه سریلانکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.89 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بات تایلند / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.36 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بات تایلند / روپیه سریلانکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / روپیه سریلانکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.95 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا، 2.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا، 2.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا،  2.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا،  2.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا،  2.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا،  2.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / روپیه سریلانکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / روپیه سریلانکا،  2.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بات تایلند / روپیه سریلانکا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی