بات تایلند / شیلینگ کنیا

THB/KES Ask
نرخ فعلی:: 3.3507 0.45
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.3507 0.45

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.3507 0.45

واحد پولی : -

کشور : تایلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بات تایلند / شیلینگ کنیا

در حال حاضر قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بات تایلند / شیلینگ کنیا
3.3507 ریال
می باشد

قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا روز گذشته برابر با
3.3358 ریال
بود

قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به روز گذشته
0.0149 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بات تایلند / شیلینگ کنیا برابر با 3.3457 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بات تایلند / شیلینگ کنیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.3507 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بات تایلند / شیلینگ کنیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.3457 ریال

قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 3.3911 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.19 درصدی یا 0.0404 ریال بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / شیلینگ کنیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 3.3453 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.16  درصدی یا 0.0054 ریال بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 3.3878 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.09 درصدی یا 0.0371 ریال بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 3.4546 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3. درصدی یا 0.1039 ریال بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 3.6382 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.9 درصدی یا 0.2875 ریال بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بات تایلند / شیلینگ کنیا برابر است با 3.7496 ریال که در تاریخ پنجشنبه 27 آذر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بات تایلند / شیلینگ کنیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / شیلینگ کنیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.089853 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بات تایلند / شیلینگ کنیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / شیلینگ کنیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.16 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بات تایلند / شیلینگ کنیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / شیلینگ کنیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.09 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بات تایلند / شیلینگ کنیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / شیلینگ کنیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3. درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بات تایلند / شیلینگ کنیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / شیلینگ کنیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.9 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا، 0.16 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا، 0.16 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا،  0.16 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا،  0.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا،  0.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا،  0.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / شیلینگ کنیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 0.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / شیلینگ کنیا،  0.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بات تایلند / شیلینگ کنیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی