بات تایلند / روپیه هند

THB/INR Ask
نرخ فعلی:: 2.25 0.23
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.25 0.23
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.25 0.23
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

بات تایلند / روپیه هند در روز جاری

۱۴:۰۴:۱۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.25 14:04:17 - - 0.0052 0.23% 0.0055 0.24% 0.02 0.25
2.25 14:04:16 0.0034 0.15% 0.0052 0.23% 0.0055 0.24% 0.02 0.25
2.2466 13:43:55 0.0025 0.11% 0.0086 0.38% 0.0089 0.40% 0.0234 0.2466
2.2491 13:23:31 0.0015 0.07% 0.0061 0.27% 0.0064 0.28% 0.0209 0.2491
2.2506 13:03:58 - - 0.0046 0.20% 0.0049 0.22% 0.0194 0.2506
2.2506 13:03:58 0.0005 0.02% 0.0046 0.20% 0.0049 0.22% 0.0194 0.2506
2.2511 12:37:58 - - 0.0041 0.18% 0.0044 0.20% 0.0189 0.2511
2.2511 12:37:58 0.0036 0.16% 0.0041 0.18% 0.0044 0.20% 0.0189 0.2511
2.2547 12:04:41 - - 0.0005 0.02% 0.0008 0.04% 0.0153 0.2547
2.2547 12:04:40 0.0009 0.04% 0.0005 0.02% 0.0008 0.04% 0.0153 0.2547
2.2556 11:43:47 0.0024 0.11% 0.0004 0.02% 0.0001 - 0.0144 0.2556
2.2532 11:23:34 0.0035 0.16% 0.002 0.09% 0.0023 0.10% 0.0168 0.2532
2.2567 11:03:51 - - 0.0015 0.07% 0.0012 0.05% 0.0133 0.2567
2.2567 11:03:51 0.0013 0.06% 0.0015 0.07% 0.0012 0.05% 0.0133 0.2567
2.2554 10:43:54 0.0018 0.08% 0.0002 0.01% 0.0001 - 0.0146 0.2554
2.2536 10:22:59 0.0004 0.02% 0.0016 0.07% 0.0019 0.08% 0.0164 0.2536
2.254 10:03:46 - - 0.0012 0.05% 0.0015 0.07% 0.016 0.254
2.254 10:03:44 0.0009 0.04% 0.0012 0.05% 0.0015 0.07% 0.016 0.254
2.2549 09:43:38 0.0002 0.01% 0.0003 0.01% 0.0006 0.03% 0.0151 0.2549
2.2547 09:03:36 - - 0.0005 0.02% 0.0008 0.04% 0.0153 0.2547
2.2547 09:03:36 0.0011 0.05% 0.0005 0.02% 0.0008 0.04% 0.0153 0.2547
2.2536 08:43:51 0.0003 0.01% 0.0016 0.07% 0.0019 0.08% 0.0164 0.2536
2.2533 08:22:50 0.0013 0.06% 0.0019 0.08% 0.0022 0.10% 0.0167 0.2533
2.2546 08:03:17 - - 0.0006 0.03% 0.0009 0.04% 0.0154 0.2546
2.2546 08:03:15 0.0008 0.04% 0.0006 0.03% 0.0009 0.04% 0.0154 0.2546
2.2554 07:22:50 0.0011 0.05% 0.0002 0.01% 0.0001 - 0.0146 0.2554
2.2565 07:02:55 - - 0.0013 0.06% 0.001 0.04% 0.0135 0.2565
2.2565 07:02:55 0.0022 0.10% 0.0013 0.06% 0.001 0.04% 0.0135 0.2565
2.2543 06:43:47 0.0012 0.05% 0.0009 0.04% 0.0012 0.05% 0.0157 0.2543
2.2531 06:03:07 - - 0.0021 0.09% 0.0024 0.11% 0.0169 0.2531
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی