بات تایلند / دلار هنگ کنگ

THB/HKD Ask
نرخ فعلی:: 0.2303 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2303 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2303 -

واحد پولی : -

کشور : تایلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بات تایلند / دلار هنگ کنگ

در حال حاضر قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بات تایلند / دلار هنگ کنگ
0.2303 ریال
می باشد

قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ روز گذشته برابر با
0.2303 ریال
بود

قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بات تایلند / دلار هنگ کنگ برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بات تایلند / دلار هنگ کنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2303 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بات تایلند / دلار هنگ کنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2302 ریال

قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.2313 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.43 درصدی یا 0.001 ریال بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / دلار هنگ کنگ   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.2349 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.95  درصدی یا 0.0046 ریال بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.2393 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.76 درصدی یا 0.009 ریال بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 0.2491 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.54 درصدی یا 0.0188 ریال بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بات تایلند / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 0.2568 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.31 درصدی یا 0.0265 ریال بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بات تایلند / دلار هنگ کنگ برابر است با 0.2618 ریال که در تاریخ سه شنبه 10 دی 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بات تایلند / دلار هنگ کنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.95 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بات تایلند / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / دلار هنگ کنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.76 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بات تایلند / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  7.54 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بات تایلند / دلار هنگ کنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به بات تایلند / دلار هنگ کنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.31 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.84  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ، 1.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ، 1.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ،  1.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ،  1.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ،  1.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ،  1.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بات تایلند / دلار هنگ کنگ نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بات تایلند / دلار هنگ کنگ،  1.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بات تایلند / دلار هنگ کنگ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی