بات تایلند / کرون چک

THB/CZK Ask
نرخ فعلی:: 0.6741 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.6741 0.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.6741 0.12
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۱:۲۴:۰۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بات تایلند / کرون چک 0.0006 0.0046 0.0052 0.0429 0.0868 0.0047

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3259
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 48.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3259
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 48.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3259
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3259
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی