بات تایلند / کرون چک

THB/CZK Ask
نرخ فعلی:: 0.671 0.39
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.671 0.39

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.671 0.39

واحد پولی : -

کشور : تایلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد بات تایلند / کرون چک

۰۱:۴۳:۵۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بات تایلند / کرون چک 0.0021 0.0170 0.0042 0.0042 0.0521 0.0102

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.329
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.329
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.329
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.329
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.03%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی