خبر

بات تایلند / یوان چین

THB/CNY Ask
نرخ فعلی:: 0.1916 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1916 0.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1916 0.16

واحد پولی : -

کشور : تایلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی