بات تایلند / رئال برزیل

THB/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.1716 1.3
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1716 1.3
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1716 1.3
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

بات تایلند / رئال برزیل در روز جاری

۱۷:۲۲:۵۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1716 17:22:55 0.0003 0.18% 0.0022 1.30% 0.002 1.18% 0.0022 -
0.1713 17:03:31 - - 0.0019 1.12% 0.0017 1% 0.0019 -
0.1713 17:03:24 0.0003 0.18% 0.0019 1.12% 0.0017 1% 0.0019 -
0.1716 16:43:44 0.0004 0.23% 0.0022 1.30% 0.002 1.18% 0.0022 -
0.1712 16:22:50 0.0002 0.12% 0.0018 1.06% 0.0016 0.94% 0.0018 -
0.171 16:02:51 - - 0.0016 0.94% 0.0014 0.83% 0.0016 -
0.171 16:02:51 0.0003 0.18% 0.0016 0.94% 0.0014 0.83% 0.0016 -
0.1707 15:43:39 0.0007 0.41% 0.0013 0.77% 0.0011 0.65% 0.0013 -
0.17 15:22:51 0.0001 0.06% 0.0006 0.35% 0.0004 0.24% 0.0006 -
0.1701 15:03:24 - - 0.0007 0.41% 0.0005 0.29% 0.0007 -
0.1701 15:03:12 0.0002 0.12% 0.0007 0.41% 0.0005 0.29% 0.0007 -
0.1699 13:22:38 0.0001 0.06% 0.0005 0.30% 0.0003 0.18% 0.0005 -
0.17 12:03:38 - - 0.0006 0.35% 0.0004 0.24% 0.0006 -
0.17 12:03:34 0.0001 0.06% 0.0006 0.35% 0.0004 0.24% 0.0006 -
0.1699 11:43:37 0.0001 0.06% 0.0005 0.30% 0.0003 0.18% 0.0005 -
0.17 11:22:42 0.0001 0.06% 0.0006 0.35% 0.0004 0.24% 0.0006 -
0.1699 11:02:44 - - 0.0005 0.30% 0.0003 0.18% 0.0005 -
0.1699 11:02:41 0.0001 0.06% 0.0005 0.30% 0.0003 0.18% 0.0005 -
0.1698 10:02:58 - - 0.0004 0.24% 0.0002 0.12% 0.0004 -
0.1698 10:02:58 0.0002 0.12% 0.0004 0.24% 0.0002 0.12% 0.0004 -
0.1696 09:43:46 0.0001 0.06% 0.0002 0.12% - - 0.0002 -
0.1695 08:22:46 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0001 -
0.1696 07:02:46 - - 0.0002 0.12% - - 0.0002 -
0.1696 07:02:46 0.0001 0.06% 0.0002 0.12% - - 0.0002 -
0.1695 06:43:38 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0001 -
0.1694 05:43:41 0.0001 0.06% - - 0.0002 0.12% - -
0.1695 05:22:45 0.0002 0.12% 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0001 -
0.1697 05:02:44 - - 0.0003 0.18% 0.0001 0.06% 0.0003 -
0.1697 05:02:42 0.0002 0.12% 0.0003 0.18% 0.0001 0.06% 0.0003 -
0.1695 04:43:32 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی