Thailand 20Y

Thailand 20Y
نرخ فعلی:: 2.339 0
تایلند
نرخ فعلی: : 2.339 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.339 0
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : تایلند
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Thailand 20Y - - 0.1110 0.5360 0.8940 0.8210

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.339
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.339
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.339
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.339
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی