شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Teucrium Wheat

Teucrium Wheat
نرخ فعلی 5.14 0.19
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: 5.14 0.19
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 5.14 0.19
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۳۰:۵۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Teucrium Wheat 0.01 0.0700 0.38 0.47 0.0100 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.14
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.14
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.8%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی