شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Telemaco Prudente

Telemaco Prudente
نرخ فعلی 20.739 0
صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا
نرخ فعلی: 20.739 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 20.739 0
واحد پولی: یورو
کشور : ایتالیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۳۰ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Telemaco Prudente - - - 0.0860 0.5580 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 20 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.739 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 20 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.739 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی