Tankerska Next Generation

Tankerska Next Generation
نرخ فعلی:: 42 -
بازار سهام کرواسی
نرخ فعلی: : 42 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 42 -
واحد پولی : -
کشور : کرواسی
شاخه : بازار سهام کرواسی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Tankerska Next Generation

۲۶ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Tankerska Next Generation - 1.60 2 1.80 8 4.80

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.38%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی