Tankerska Next Generation

Tankerska Next Generation
نرخ فعلی:: 43.2 -
بازار سهام کرواسی
نرخ فعلی: : 43.2 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 43.2 -
واحد پولی : -
کشور : کرواسی
شاخه : بازار سهام کرواسی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

‌میانگین متحرک (EMA) Tankerska Next Generation

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 42.45
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 42.24
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 42.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 42.69
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 41.98
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 42.67
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 44.19

‌میانگین متحرک (SMA) Tankerska Next Generation

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 42.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 41.96
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 41.9
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 42.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 42.27
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 42.70
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 44.91

سطوح ‌حمایت و مقاومت Tankerska Next Generation

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 43.2 43.2 43.2 - -
حمایت 2 (S2) 43.2 43.2 43.2 21.6 -
حمایت 1 (S1) 43.2 43.2 43.2 - 43.2
نقطه پیوت (PP) 43.2 43.2 43.2 21.6 43.2
مقاومت 1 (R1) 43.2 43.2 43.2 - 43.2
مقاومت 2 (R2) 43.2 43.2 43.2 21.6 -
مقاومت 3 (R3) 43.2 43.2 43.2 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی