Tankerska Next Generation

Tankerska Next Generation
نرخ فعلی:: 43.2 -
بازار سهام کرواسی
نرخ فعلی: : 43.2 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 43.2 -
واحد پولی : -
کشور : کرواسی
شاخه : بازار سهام کرواسی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه Tankerska Next Generation

نمودار کندل‌استیک Tankerska Next Generation در روز جاری

نمودار نوسانات Tankerska Next Generation در روز جاری

مقایسه روند قیمت Tankerska Next Generation در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه Tankerska Next Generation

اندیکاتورهای Tankerska Next Generation

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی