Sydinvest Fjernøsten KL

Sydinvest Fjernøsten KL
نرخ فعلی:: 164.76 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: : 164.76 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 164.76 0
واحد پولی : کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۲۱ خرداد

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
164.76 164.76 164.76 164.76 2.69 1.63% 2020/06/10 1399/03/21
167.45 167.45 167.45 167.45 4.77 2.93% 2020/06/09 1399/03/20
162.68 162.68 162.68 162.68 3.44 2.16% 2020/06/07 1399/03/18
159.24 159.24 159.24 159.24 2.35 1.5% 2020/05/26 1399/03/6
156.89 156.89 156.89 156.89 4.36 2.78% 2020/05/25 1399/03/5
161.25 161.25 161.25 161.25 0.6 0.37% 2020/05/24 1399/03/4
160.59 160.59 160.65 160.65 2.66 1.68% 2020/05/12 1399/02/23
157.99 157.99 157.99 157.99 3.69 2.34% 2020/05/10 1399/02/21
161.68 161.68 161.68 161.68 3.69 2.34% 2019/07/21 1398/04/30

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی