شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Swedbank Robur Transfer 70

Swedbank Robur Transfer 70
نرخ فعلی:: 246.54 0
صندوق های سرمایه گذاری سوئد
نرخ فعلی: : 246.54 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 246.54 0
واحد پولی : کرون سوئد
کشور : سوئد
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری سوئد
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۴ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Swedbank Robur Transfer 70 - 3.99 2.99 31.16 3.38 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 247 کرون سوئد
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46 کرون سوئد
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 248 کرون سوئد
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.46 کرون سوئد
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 245 کرون سوئد
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.54 کرون سوئد
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 240 کرون سوئد
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.54 کرون سوئد
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.72%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی