Storebrand Balansert Pensjon

Storebrand Balansert Pensjon
نرخ فعلی:: 295.946 0
صندوق های سرمایه گذاری نروژ
نرخ فعلی: : 295.946 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 295.946 0
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری نروژ
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳۱ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Storebrand Balansert Pensjon - 1.4960 6.4040 30.6520 61.1210 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 294
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.946
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 292
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.946
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 289
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.946
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 281
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.946
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی