SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS

SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS
نرخ فعلی:: 59.1 0.64
صندوق های معاملاتی بریتانیا
نرخ فعلی: : 59.1 0.64
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 59.1 0.64
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی بریتانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۳:۰۱:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 0.38 1.52 0.90 10.50 4.49 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 60
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 60
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 59
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 56
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی