شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SPDR Dow Jones Global Real Estate

SPDR Dow Jones Global Real Estate
نرخ فعلی 40.46 0.12
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: 40.46 0.12
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 40.46 0.12
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی