Sparinvest USA Value

Sparinvest USA Value
نرخ فعلی:: 102.95 0.98
صندوق های معاملاتی دانمارک

نرخ فعلی: : 102.95 0.98

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 102.95 0.98

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی دانمارک

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Sparinvest USA Value

در حال حاضر قیمت Sparinvest USA Value چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Sparinvest USA Value 102.95 دلار می باشد

قیمت Sparinvest USA Value روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Sparinvest USA Value روز گذشته برابر با 101.95 دلار بود

قیمت Sparinvest USA Value نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Sparinvest USA Value نسبت به روز گذشته 1 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت Sparinvest USA Value در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Sparinvest USA Value برابر با 102.55 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Sparinvest USA Value به ثبت رسید چقدر بوده است؟

104.85 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Sparinvest USA Value به ثبت رسید چقدر بوده است؟

102.55 دلار

قیمت Sparinvest USA Value نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sparinvest USA Value در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 106 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.87 درصدی یا 3.05 دلار Sparinvest USA Value نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Sparinvest USA Value نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sparinvest USA Value در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 106.55 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.37  درصدی یا 3.6 دلار Sparinvest USA Value نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Sparinvest USA Value نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sparinvest USA Value در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 101.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.03 درصدی یا 1.05 دلار Sparinvest USA Value نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Sparinvest USA Value نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sparinvest USA Value در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 96.22 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.99 درصدی یا 6.73 دلار Sparinvest USA Value نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Sparinvest USA Value نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sparinvest USA Value در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 96.22 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.99 درصدی یا 6.73 دلار Sparinvest USA Value نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Sparinvest USA Value تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Sparinvest USA Value برابر است با 110 دلار که در تاریخ دوشنبه 13 دی 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Sparinvest USA Value چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Sparinvest USA Value تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.533461 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Sparinvest USA Value چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به Sparinvest USA Value تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.37 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Sparinvest USA Value چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Sparinvest USA Value، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.03 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Sparinvest USA Value چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Sparinvest USA Value تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  6.99 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Sparinvest USA Value چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Sparinvest USA Value، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.99 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sparinvest USA Value نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.67  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sparinvest USA Value، 3.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sparinvest USA Value نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sparinvest USA Value، 3.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sparinvest USA Value نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sparinvest USA Value،  3.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sparinvest USA Value نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sparinvest USA Value،  3.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sparinvest USA Value نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sparinvest USA Value،  3.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sparinvest USA Value نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sparinvest USA Value،  3.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sparinvest USA Value نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 53.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sparinvest USA Value،  3.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Sparinvest USA Value

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین