Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A

Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A
نرخ فعلی:: 109.958 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: : 109.958 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 109.958 0
واحد پولی : کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A - 0.5220 18.6370 18.6370 18.6370 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 110 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.042 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 109 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.958 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 109 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.958 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 109 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.958 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی