شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Spängler IQAM SparTrust M R T

Spängler IQAM SparTrust M R T
نرخ فعلی 161.04 0
صندوق های سرمایه گذاری اتریش
نرخ فعلی: 161.04 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 161.04 0
واحد پولی: یورو
کشور : اتریش
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اتریش
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۳ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Spängler IQAM SparTrust M R T - 0.1700 0.6800 1.03 0.0200 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 161 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 161 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 160 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.04 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 160 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.04 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.65%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی