Source S&P 500 UCITS

Source S&P 500 UCITS
نرخ فعلی:: 724.13 -
صندوق های معاملاتی ایتالیا
نرخ فعلی: : 724.13 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 724.13 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Source S&P 500 UCITS

۲۳ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Source S&P 500 UCITS - 8.35 - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 711 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.13 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 709 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.13 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 709 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.13 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 709 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.13 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.13%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی