Source S&P 500 UCITS

Source S&P 500 UCITS
نرخ فعلی:: 775.5 -
صندوق های معاملاتی ایتالیا

نرخ فعلی: : 775.5 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 775.5 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Source S&P 500 UCITS

در حال حاضر قیمت Source S&P 500 UCITS چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Source S&P 500 UCITS
775.5 دلار
می باشد

قیمت Source S&P 500 UCITS روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Source S&P 500 UCITS روز گذشته برابر با
775.5 دلار
بود

قیمت Source S&P 500 UCITS نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Source S&P 500 UCITS نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Source S&P 500 UCITS در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Source S&P 500 UCITS برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Source S&P 500 UCITS به ثبت رسید چقدر بوده است؟

777.53 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Source S&P 500 UCITS به ثبت رسید چقدر بوده است؟

772.22 دلار

قیمت Source S&P 500 UCITS نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Source S&P 500 UCITS در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 789.6 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.78 درصدی یا 14.1 دلار Source S&P 500 UCITS نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Source S&P 500 UCITS نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Source S&P 500 UCITS   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 748.04 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.67  درصدی یا 27.46 دلار Source S&P 500 UCITS نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Source S&P 500 UCITS نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Source S&P 500 UCITS در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 710.76 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.1 درصدی یا 64.74 دلار Source S&P 500 UCITS نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Source S&P 500 UCITS نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Source S&P 500 UCITS در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 710.76 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.1 درصدی یا 64.74 دلار Source S&P 500 UCITS نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Source S&P 500 UCITS نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Source S&P 500 UCITS در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 710.76 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.1 درصدی یا 64.74 دلار Source S&P 500 UCITS نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Source S&P 500 UCITS تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Source S&P 500 UCITS برابر است با 791.2 دلار که در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Source S&P 500 UCITS چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Source S&P 500 UCITS تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.332811 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Source S&P 500 UCITS چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Source S&P 500 UCITS تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.67 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Source S&P 500 UCITS چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Source S&P 500 UCITS، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.1 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Source S&P 500 UCITS چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Source S&P 500 UCITS تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  9.1 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Source S&P 500 UCITS چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Source S&P 500 UCITS، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.1 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Source S&P 500 UCITS نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.53  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Source S&P 500 UCITS، 3.67 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Source S&P 500 UCITS نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Source S&P 500 UCITS، 3.67 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Source S&P 500 UCITS نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Source S&P 500 UCITS،  3.67 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Source S&P 500 UCITS نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Source S&P 500 UCITS،  3.67 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Source S&P 500 UCITS نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Source S&P 500 UCITS،  3.67 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Source S&P 500 UCITS نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 26.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Source S&P 500 UCITS،  3.67 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Source S&P 500 UCITS نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Source S&P 500 UCITS،  3.67 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Source S&P 500 UCITS

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی