Source S&P 500 UCITS

Source S&P 500 UCITS
نرخ فعلی:: 724.13 -
صندوق های معاملاتی ایتالیا
نرخ فعلی: : 724.13 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 724.13 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه Source S&P 500 UCITS

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 16.22 ۲۳ مهر - - 16.22 16.2 0 0.22 16.22 16.38
Amundi CAC 40 UCITS 103.3 ۲۳ مهر - - 103.3 103.06 0 2.3 103.3 103.3
Amundi DAX UCITS 282.1 ۲۳ مهر - - 282.1 281.35 0 5.1 282.1 283.6
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 116.06 ۲۳ مهر - - 116.1 116.04 0 0.06 116.11 116.17
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 248.05 ۲۳ مهر - - 248.26 247.54 0 2.05 248.05 248.05
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 97.38 ۲۳ مهر - - 97.38 96.89 0 2.38 97.38 97.55
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 429.05 ۲۳ مهر - - 429.05 426.3 0 10.05 429.05 433.55
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 54.05 ۲۳ مهر - - 54.12 53.8 0 1.05 54.05 54.05
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 125.59 ۲۳ مهر - - 125.78 125.37 0 0.59 125.59 126.86
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 520.72 ۲۳ مهر - - 521.55 520.72 0 8.72 520.72 520.72
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 204.51 ۲۳ مهر - - 204.51 204.07 0 0.49 204.51 205.25
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 249.92 ۲۳ مهر - - 250.28 249.92 0 0.08 250.32 252.9
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 316.47 ۲۳ مهر - - 316.91 316.47 0 0.53 317.24 321.67
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 243.84 ۲۳ مهر - - 244.05 243.84 0 1.16 244.16 246.03
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 278.97 ۲۳ مهر - - 279.09 278.96 0 1.03 279.4 282.54
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی